Få en professionel kloakservice til at lave miljøvenlige regnvandsløsninger i dit hjem Få en professionel kloakservice til at lave miljøvenlige regnvandsløsninger i dit hjem

Når du har et hus, er det vigtigt, at du kan komme af med regnvandet på en god og sikker måde, så det ikke ender med at skabe oversvømmelse på din grund – og i værste fald i dit hus. Men der er mange forskellige måder at komme af med regnvandet på. De fleste vælger bare at hælde det i kloakken, hvor det bliver blandet sammen med spildevandet. Det er dog synd, da det jo er helt rent vand, der sagtens kunne være blevet brugt til andre formål.

Hvis du gerne vil have en mere miljøvenlig løsning end det, kan det være en god ide for dig at se nærmere på firmaet buus-ag.dk. Det er egentlig et anlægsgartnerfirma, men de har også specialiseret sig i at lave miljøvenlig kloakservice i Århus og omegn. Det er med til at gøre, at du kan få dem til at lave nogle smarte løsninger for dig. 

Først og fremmest kan de hjælpe dig med at lave separate kloakker, så dit regnvand kommer i det ene rør, mens dit spildevand kommer i et andet. Det er med til at gøre, at regnvandet kan blive ledt direkte ud i søer og moser, mens spildevandet kan blive sendt til rensning på spildevandsanlægget. 

Det kan også være, at du gerne vil have en endnu mere miljøvenlig løsning. I det tilfælde kan du for eksempel få en faskine gravet ned i din have. Faskinen er en form for stor si, der bliver gravet ned under din græsplæne i haven. Der siver regnvandet ned og bliver opbevaret, indtil det siver lige så langsomt ned i jorden og bliver til grundvand.

Det er en meget miljøvenlig løsning, men den kræver selvfølgelig også, at hele din have bliver gravet op. Heldigvis kan du dog få buus-ag.dk til at hjælpe dig med at få haven til at se ordentlig ud igen bagefter – det er jo også et af deres specialer.