Lær menneskekroppen bedre at kende med anatomiske modeller

En vigtig del af undervisningen i menneskelig anatomi består af at undersøge modeller af den menneskelige krop. Baseret på flere tusind års studier af den menneskelige krop har man udviklet anatomiske modeller, som kan tages i brug i undervisningen. Disse modeller forbereder for eksempel medicinstuderende på mødet med den ægte vare.

Af de mest udbredte modeller kan nævnes:

– Skeletter

– Kranier

– Rygsøjler

– Organer

– Torsoer

– Tandsæt

Disse modeller bruges på diverse uddannelser over hele landet, og derfor er det vigtigt at de er virkelighedstro og præcise. Modellerne baseres på virkelige eksempler på menneskekroppen, og svarer derfor til det, den studerende vil møde senere i sit arbejde.

Modellerne kan både bruges til illustration og til træning i forhold til arbejde med den menneskelige krop. For medicinstuderende især er det guld værd at kunne blive fortrolige med en model af menneskekroppen, inden det gælder virkelige kroppe.

Det er videnskabeligt bevist, at man lærer bedre, når man har hænderne nede i materien. Af gode grunde er det praktisk umuligt at stille ægte mennesker til rådighed, når diverse studerende skal lære menneskekroppen at kende. Anatomiske modeller er en god og virkelighedstro erstatning.

Virkelighedstro anatomiske modeller til uddannelser og forskning

For både medicinstuderende, folkeskoleelever og kommende forældre kan en anatomisk model være med til at forbedre forståelsen for, hvordan menneskekroppen fungerer. Det kan give ro og tryghed at bruge en anatomisk model i realistisk størrelse, når man skal forstå de mange komplekse processer, kroppen er involveret i.

Skelettets funktion og dets mange led bliver meget mere gennemskueligt med en tredimensionel model, end det ser ud på en tegning i en bog. Organernes placering i kroppen er nemmere at huske, når man selv har skulle sætte dem på plads i modellen igen.